Pöide kiriku halduskava tutvustamine

AEG: 11.12.2013, kell 14.00-15.30
KOHT: Pöide Maarja kiriku pastoraadihoone

Central Baltic INTERREG IVA programme 2007-2013 SMC projekti käigus sai läbi viidud mitmeid uuringuid ning ühe tulemusena on valminud Pöide kiriku halduskava, mis kirjeldab Pöide kiriku olukorda, vajalike tööde nimekirja ja järjestust ning võimalikke kasutusvõimalusi, et kirikuhoonele laiemat kasutust pakkuda.

Huvi korral andke enda tulekust teada siin hiljemalt 6.12.2013.
Informatsiooni võib julgelt jagada!

Projekti ‘Sustainable Management of Historic Rural Churches in the Baltic Sea Region’ tehniliste uuringute töögrupi (WP3) tulemusi tutvustav seminar

AEG: 29.01.2014
KOHT:
Tallinna Tehnikaülikool VII-131 (täpsustub)
AJAKAVA:
9:30 Registreerimine, soojendus.
10:00 Tervitussõnad, sissejuhatus
10:10 Saaremaa keskaegsed maakirikud: lugu, olulisus & väärtused
(Muhu Katariina kirik, Pöide Maarja kirik, Karja Katariina kirik, Valjala Martini Kirik, Püha Jakobi kirik, Kaarma Peeter-Pauli kirik, Kihelkonna Mihkli kirik + Ridala, Karuse ja Risti kirikud mandril);
10:40 Ajalooliste krohvi- ja viimistluskihtide väliuuring (Pöide) ja konserveerimine (Risti). Eva Mölder;
11:00 Krohvi laboratoorne uuring. Lembi-Merike Raado, Tiina Hain;
11:30 Sisekliima (soojuslik-niiskuslik olukord) kütmata maakirikutes. Targo Kalamees;
12:00 Kiriku välispiirete õhulekked. Alan Väli, Targo Kalamees;
12:15 Kirikuseinte niiskuskahjustused, niiskussisalduse ajaline muutus ja ruumiline jaotus. Lembit Kurik;
13:00 Lõuna
14:00 Bio- ja soolakahjustused keskaegsetes maakirikutes. Urve Kallavus.
14:40 Konserveerimisküte ja õhukuivatus sisekliima tagajana: mõõtmised Risti kirikus ja arvutuslik analüüs. Sisekliima, energiakulu. Margus Napp, Targo Kalamees.
15:20 Kirikute jätkusuutliku haldamine. Konserveerimislahendused.
16:00 Kokkuvõte, arutelu.