Projekti ‘Sustainable Management of Historic Rural Churches in the Baltic Sea Region’ tehniliste uuringute töögrupi (WP3) tulemusi tutvustav seminar

AEG: 29.01.2014
KOHT:
Tallinna Tehnikaülikool VII-131 (täpsustub)
AJAKAVA:
9:30 Registreerimine, soojendus.
10:00 Tervitussõnad, sissejuhatus
10:10 Saaremaa keskaegsed maakirikud: lugu, olulisus & väärtused
(Muhu Katariina kirik, Pöide Maarja kirik, Karja Katariina kirik, Valjala Martini Kirik, Püha Jakobi kirik, Kaarma Peeter-Pauli kirik, Kihelkonna Mihkli kirik + Ridala, Karuse ja Risti kirikud mandril);
10:40 Ajalooliste krohvi- ja viimistluskihtide väliuuring (Pöide) ja konserveerimine (Risti). Eva Mölder;
11:00 Krohvi laboratoorne uuring. Lembi-Merike Raado, Tiina Hain;
11:30 Sisekliima (soojuslik-niiskuslik olukord) kütmata maakirikutes. Targo Kalamees;
12:00 Kiriku välispiirete õhulekked. Alan Väli, Targo Kalamees;
12:15 Kirikuseinte niiskuskahjustused, niiskussisalduse ajaline muutus ja ruumiline jaotus. Lembit Kurik;
13:00 Lõuna
14:00 Bio- ja soolakahjustused keskaegsetes maakirikutes. Urve Kallavus.
14:40 Konserveerimisküte ja õhukuivatus sisekliima tagajana: mõõtmised Risti kirikus ja arvutuslik analüüs. Sisekliima, energiakulu. Margus Napp, Targo Kalamees.
15:20 Kirikute jätkusuutliku haldamine. Konserveerimislahendused.
16:00 Kokkuvõte, arutelu.